ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ


“Шанс 95 травел ” ЕООД е лиценциран Туроператор и Турагент с Удостоверения за регистрация № PK-01-7547 от 14.04.2016г. и PK-01-8308 от 5.04.2023г.

Притежава задължителна застраховка “Отговорност на туроператора издадена от „EUROINS ” АД със седалище гр. София и адрес на управление: бул.”Христофор Колумб” N 43 ЕИК 121265113 – застрахователна полица № 03700100004291 валидност на действие от 00.00 часа на 11.02.2023г. до 24.00 часа 11.02.2024г. с лимит на отговорност 25 000 лв.

АДРЕС ПО СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ
"ШАНС 95 ТРАВЕЛ" ЕООД
адрес:гр.СОФИЯ п.к.1000 ,ул."Пиротска" №16

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ с туристическа агенция "ШАНС 95 ТРАВЕЛ"ЕООД
гр.СОФИЯ п.к.1000
ул."ПИРОТСКА " №16 партер

БАНКОВA СМЕТКA
Първа Инвестиционна Банка
"ШАНС 95 ТРАВЕЛ" ЕООД
IBAN: BG35FINV91501016881051 в лева
bic code FINVBGSF