ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ

АДРЕС ПО СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ
"ШАНС 95 ТРАВЕЛ" ЕООД
адрес:гр.СОФИЯ ,ул."Пиротска" №16

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ с туристическа агенция "ШАНС 95 ТРАВЕЛ"ЕООД
гр.СОФИЯ п.к.1000
ул."ПИРОТСКА " №16 партер

БАНКОВA СМЕТКA
Първа Инвестиционна Банка
"ШАНС 95 ТРАВЕЛ" ЕООД
IBAN: BG35FINV91501016881051 в лева
bic code FINVBGSF