Новини

"Шанс 95 Травел" ЕООД е бенефициент по проект: BG16RFOP002-2.097-2730 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро,малки и средни предприятия,засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия

Бенефициент: “ ШАНС95 ТРАВЕЛ” ЕООД

Обща стойност: 4710.20 лв., от които 4003.67 лв. европейско и 706.53 лв. национално съфинансиран

Начало: 30.03.2021г.

Край: 30.06.2021г.

 

"Шанс 95 Травел" ЕООД е бенефициент по проект : BG16RFOP002-2.095-4340 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”
Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро,малки и средни предприятия,засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия
Бенефициент:ШАНС95 ТРАВЕЛ ЕООД
Обща стойност: 12702.53 лв., от които 10797.15  лв. европейско и  1905.38 лв. национално съфинансиране. 

Начало:   08.03.2021г.
Край:  08.06.2021г.

ШАНС 95 ТРАВЕЛ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.092-0561 по Процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.Проектът се изпълнява в гр. София и е с обща продължителност от 3 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 6190.61лв., от които 5262.01лв. европейско и 928.60 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. В резултат на успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект от компанията за преодоляване на икономическите последствия, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и запазване на оперативната дейност на предприятието.

Начало: 21.12.2020г.

Край 21.03.2021г.

 

"ШАНС 95 ТРАВЕЛ" EООД подписа договор  BG16RFOP002-2.073-1414-C01 от 26.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.


Период на изпълнение: 26.06.2020 – 26.09.2020